บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมงานนิทรรศการ TEMCA Forum & Exhibition 2019 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล พัทยา ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัท ร่วมกับคณะผู้บริหารให้การเยี่ยมชมบูธ

ในงานนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำหม้อแปลงนวัตกรรมใหม่ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า การประหยัดพลังงานด้านโซล่าร์เซลล์ การบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในภาคต่างๆ มาแนะนำและให้คำปรึกษาสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจ