โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์ปู ปลา กุ้ง เพิ่มความสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกง ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...