ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินงานการส่งเสริมฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ในปี 2566 ทั้งด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงเซลล์แสงอาทิตย์...
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) – AKR เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 50,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 20,000 ตัว...
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ, คุณหรรษา บูรณจันทร์ เลขานุการบริษัท และคณะ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ” ให้แก่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอหาดสำราญ...
รางวัลฉลากเขียว

รางวัลฉลากเขียว

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) –AKR ได้รับการรับรองฉลากเขียวปี 2565-2566 โดยคุณสมพงค์ รอบโลก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียวปี 2565-2566 จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ...