solar farm Bang Bua Thong

solar farm Bang Bua Thong

    ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด...
SET AWARD 2023

SET AWARD 2023

AKR รับรางวัล SET AWARDS 2023 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  เข้ารับรางวัลเกียรติยศ SET AWARDS 2023 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence โดยมีนายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลยอดเยี่ยม “Best Company...
แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 2 – 4 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและการประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ณ โรงงานบางปะกง...
Special K-Factor Transformer (K20)

Special K-Factor Transformer (K20)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในด้านการออกแบบและวิศวกรรม ให้ดำเนินการผลิตหม้อแปลง Special K-Factor เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ Variable Frequency Drives (VFD)...
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินงานการส่งเสริมฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ในปี 2566 ทั้งด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงเซลล์แสงอาทิตย์...