ครบรอบ 41 ปี

ครบรอบ 41 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 41 ปี โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล...
เยี่ยมชม Solar Fram

เยี่ยมชม Solar Fram

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจาก คุณธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ, คุณวิชัย...
ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

        บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ...
AKR จับมือ PLANET เป็นพันธมิตรทำธุรกิจ EV Charger ร่วมกัน

AKR จับมือ PLANET เป็นพันธมิตรทำธุรกิจ EV Charger ร่วมกัน

AKR จับมือ PLANET ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทำธุรกิจติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ร่วมกัน โดยนำคุณสมบัติหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการนำเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) มาใช้สำหรับโครงการ หวังรองรับตลาดรถยนต์ EV ที่กำลังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น...
CSR-DIW Continuous 2564

CSR-DIW Continuous 2564

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ CSR-DIW Continuous 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมีคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ...