หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อ “เอกรัฐ” ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5...
สนับสนุนน้ำดื่ม

สนับสนุนน้ำดื่ม

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมสนับสนุนเงินสดและน้ำดื่มให้งานคืนสู่เหย้า ของโรงเรียน เซนต์โยเซฟ บางนา โดยมีผศ. ดร. วิธัญญา วัณโณ และทีมคณะคุณครู ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากตัวแทนบริษัทฯ คุณฑิมพิกา ชื่นประดิษฐ หัวหน้าแผนกการตลาด...
เยี่ยมชมโรงงาน

เยี่ยมชมโรงงาน

คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ท่านประธานคณะที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์...
solar farm Bang Bua Thong

solar farm Bang Bua Thong

    ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด...
SET AWARD 2023

SET AWARD 2023

AKR รับรางวัล SET AWARDS 2023 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  เข้ารับรางวัลเกียรติยศ SET AWARDS 2023 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence โดยมีนายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลยอดเยี่ยม “Best Company...