แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

“บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจากอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา มาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” โดยมีคุณถาวร คงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม...
อบรมตัวแทนขายทั่วประเทศ

อบรมตัวแทนขายทั่วประเทศ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR เปิดศักราชใหม่ ปี 2563 ด้วยการอบรมตัวแทนขายทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นวิทยากรในการอบรม #เทคนิคการขายและนโยบายปี 2563 แก่เจ้าหน้าที่ขายทั้งส่วนกลาง...