แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 2567

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 2567

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ดำเนินธุรกิจมา 43 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด… ในปี 2567 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 5 สถาบัน 3 สาขาวิชา โดยมี คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ...
ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสุวรรณา...