ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ...