ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ โดยท่านเจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง...
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษา

โครงการบริจาคเพื่อการศึกษา

  สืบเนื่องจากที่มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ยกระดับโรงเรียนผาณิตวิทยาที่กำลังจะถูกยุบเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำการเรียนการสอนต่อไปได้...