solar farm Bang Bua Thong

solar farm Bang Bua Thong

    ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด...
SET AWARD 2023

SET AWARD 2023

AKR รับรางวัล SET AWARDS 2023 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  เข้ารับรางวัลเกียรติยศ SET AWARDS 2023 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence โดยมีนายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลยอดเยี่ยม “Best Company...