อบรมด้านสิ่งแวดล้อม

อบรมด้านสิ่งแวดล้อม

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้มีการรักษามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสังคม โดยการส่งบุคคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมโครงการ “การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม”...
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) –AKR ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8000 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่นิคมพัฒนาที่ต้องการกำลังผลิตที่มากขึ้น จึงต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มีความทนทานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นในเขตจังหวัดระยอง...