บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) –AKR ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8000 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่นิคมพัฒนาที่ต้องการกำลังผลิตที่มากขึ้น จึงต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มีความทนทานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นในเขตจังหวัดระยอง

หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ได้มีส่วนช่วยเพิ่มและขยายระบบกำลังส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ มีทีมงานและการบริการที่มีคุณภาพ จึงมั่นใจว่า คุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” คงความเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ครองใจผู้ใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า 42 ปี…