หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อ “เอกรัฐ” ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5...