เยี่ยมชมโรงงาน

เยี่ยมชมโรงงาน

คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ท่านประธานคณะที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์...