บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในด้านการออกแบบและวิศวกรรม ให้ดำเนินการผลิตหม้อแปลง Special K-Factor เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ Variable Frequency Drives (VFD) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมแรงบิด และความเร็วรอบของมอเตอร์ รวมไปถึงสำหรับการสตาร์ทและสต๊อปมอเตอร์ได้อีกด้วย

ขอบคุณ บจก.น้ำตาลมิตรผล จ.ชัยภูมิ ได้ไว้วางใจเลือก “เอกรัฐ” ผลิตหม้อแปลง Special K-Factor Transformer (K20) ขนาด 3000 kVA, 2000 kVA และ 1200 kVA เพื่อใช้ในกิจการโรงงานน้ำตาลมิตรผล