CSR-DIW Continuous 2564

CSR-DIW Continuous 2564

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ CSR-DIW Continuous 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมีคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ...
หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ”

หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ”

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพผนวกกับความรอบรู้ในเรื่องโซลาร์เซลล์ ทำให้ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้ผลิตหม้อแปลงสำหรับงานโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร...
ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  ผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดยดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการบริษัท คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณศุภชัย เอกอุ่น...
บริจาค

บริจาค

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR โดยคุณวรพหล แสงเทียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน มอบเงินสนบสนุนกองทุน Covid-19 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์...
ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มความรุนแรงในขณะนี้ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค เงินสนับสนุนสมทบทุน ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสะอ้านเพื่อไปจัดซื้อ...
ครบรอบ 40 ปี

ครบรอบ 40 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 40 ปี โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล...
โครงการ “นำแสงสว่างสู่ชุมชนและแห่งธรรมมะ”

โครงการ “นำแสงสว่างสู่ชุมชนและแห่งธรรมมะ”

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์ จำนวน 17 แผง ให้สำนักปฎิบัติสระถ้ำมรกต รอยพระพุทธบาท เขาดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำหรับการสนับสนุนการปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์และใช้ประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชน...
บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ (High Flow Oxygen) จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่ายโควิด-19 โดยมี คุณวรพหล แสงเทียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ...
บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์

บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ให้การสนับสนุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ใน “โครงการสูบน้ำโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ” ณ อำเภอธาตุพนม...
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดย ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์...