รางวัลฉลากเขียว

รางวัลฉลากเขียว

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) –AKR ได้รับการรับรองฉลากเขียวปี 2565-2566 โดยคุณสมพงค์ รอบโลก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียวปี 2565-2566 จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ...
นิทรรศการ

นิทรรศการ

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้ออกงานนิทรรศการ สถาปนิก”66  ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปจัดแสดง ได้มีการนำหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตด้วยขดลวดอลูมิเนียม พร้อมการติดตั้งระบบการตรวจติดตามและแสดงผลอัจฉริยะ (Industrial Internet of Thing)...
พัฒนาศักยภาพทีมงานขาย

พัฒนาศักยภาพทีมงานขาย

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR โดยคุณดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงานอบรมหลักสูตร “การตลาดสมัยใหม่” ให้กับทีมงานขายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีประสิทธิเพิ่มมากขึ้น และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล...
ติดตั้ง Solar Rooftop

ติดตั้ง Solar Rooftop

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR กับผลงานการติดตัังระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ขนาด 5.12 kW เพื่อใช้งานในที่อยู่อาศัย ส่วนที่เหลือขายคืนให้กับการไฟฟ้า ในราคา 2.20 บาทต่อหน่วย ในโครงการขายไฟโซล่าร์เซลล์ภาคประชาชน ณ...
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ...
ครบรอบ 39 ปี

ครบรอบ 39 ปี

          วันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 39 ปี โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล...