แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 2567

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 2567

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ดำเนินธุรกิจมา 43 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด… ในปี 2567 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 5 สถาบัน 3 สาขาวิชา โดยมี คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ...
ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสุวรรณา...
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ...
หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อ “เอกรัฐ” ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5...
เยี่ยมชมโรงงาน

เยี่ยมชมโรงงาน

คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ท่านประธานคณะที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์...
solar farm Bang Bua Thong

solar farm Bang Bua Thong

    ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด...