CSR-DIW Continuous 2564

CSR-DIW Continuous 2564

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ CSR-DIW Continuous 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมีคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ...
หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ”

หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ”

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพผนวกกับความรอบรู้ในเรื่องโซลาร์เซลล์ ทำให้ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้ผลิตหม้อแปลงสำหรับงานโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร...
ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  ผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดยดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการบริษัท คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณศุภชัย เอกอุ่น...
บริจาค

บริจาค

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR โดยคุณวรพหล แสงเทียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน มอบเงินสนบสนุนกองทุน Covid-19 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์...
ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มความรุนแรงในขณะนี้ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค เงินสนับสนุนสมทบทุน ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสะอ้านเพื่อไปจัดซื้อ...
ครบรอบ 40 ปี

ครบรอบ 40 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 40 ปี โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล...