สนับสนุนน้ำดื่ม

สนับสนุนน้ำดื่ม

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมสนับสนุนเงินสดและน้ำดื่มให้งานคืนสู่เหย้า ของโรงเรียน เซนต์โยเซฟ บางนา โดยมีผศ. ดร. วิธัญญา วัณโณ และทีมคณะคุณครู ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากตัวแทนบริษัทฯ คุณฑิมพิกา ชื่นประดิษฐ หัวหน้าแผนกการตลาด...
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) – AKR เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 50,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 20,000 ตัว...
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ, คุณหรรษา บูรณจันทร์ เลขานุการบริษัท และคณะ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ” ให้แก่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอหาดสำราญ...
ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ โดยท่านเจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง...
โครงการบริจาคเพื่อการศึกษา

โครงการบริจาคเพื่อการศึกษา

  สืบเนื่องจากที่มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ยกระดับโรงเรียนผาณิตวิทยาที่กำลังจะถูกยุบเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำการเรียนการสอนต่อไปได้...
อบรมด้านสิ่งแวดล้อม

อบรมด้านสิ่งแวดล้อม

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้มีการรักษามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสังคม โดยการส่งบุคคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมโครงการ “การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม”...