✨ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ผู้ก่อตั้งบริษัทและประธานที่ปรึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้บุกเบิกหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายในประเทศ กว่า 41 ปี ให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์การเรียนรู้โซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ EEC ได้โครงการนี้มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และชุมชนชาวตำบลบางกรูด พัฒนาโรงเรียนผาณิตวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

⭐️ โดยทางโรงเรียนผาณิตวิทยา ได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเปิดศูนย์วิศวกรรมผาณิตวิทยาและกล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ในโครงการอบรมพัฒนาทักษะ ด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และไอโอที สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)