บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์ จำนวน 17 แผง ให้สำนักปฎิบัติสระถ้ำมรกต รอยพระพุทธบาท เขาดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำหรับการสนับสนุนการปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์และใช้ประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชน
“ที่ใดมีสายไฟฟ้า…ที่นั่นมีหม้อแปลงเอกรัฐ”…
“ที่ใดไม่มีสายไฟฟ้า…ที่นั่นมีแผงโซล่าร์เซลล์เอกรัฐ”