บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ดำเนินธุรกิจมา 43 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด… ในปี 2567 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 5 สถาบัน 3 สาขาวิชา โดยมี
คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR กล่าวปิดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพภาคฤดูร้อนประจำปี พร้อมคุณไพฑูรย์ อินทรวิสูตร ที่ปรึกษาสายโรงงานคุณโฉมพิชา น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน คณะผู้บริหารและพี่ๆ วิศวกรประจำโรงงาน ให้การต้อนรับ โดยได้กล่าวปัจฉิมต่อนักศึกษา ขอยกมาเป็นสังเขป ดังนี้
เอกรัฐ” เป็นองค์กรที่เปิดรับนักศึกษาร่วมฝึกงานมาตลอด 43 ปี ด้วยความคิดที่ว่า การเรียนของท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นด้านทฤษฎีวิชาการ หรือการปฏิบัติบ้าง ซึ่งถือว่าน้อย โอกาสที่ได้มาฝึกงานกับโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมจริงๆก็จะได้เห็น ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งไม่มีในหลักสูตร เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันในทุกระดับ. ตั้งแต่ปริญญาเอก ถึงระดับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบระเบียบ. สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตหลังจบการศึกษาไปแล้ว
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจมาครบ 43 ปีในปีนี้ มีความมั่นคงได้รับการยอมรับในเกียรติยศชื่อเสียงจากสังคม ได้รับความเชื่อถือในคุณภาพการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ปัจจุบันเราก็มีธุรกิจด้าน solar cell ควบคู่ไปด้วย เอกรัฐ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เปิดรับทุกสถาบัน ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้เกิดความสำเร็จของน้องๆ ในอนาคต

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 14 ท่าน จาก 5 สถาบัน 3 สาขาวิชา

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 6 ท่าน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ท่าน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 ท่าน สาขาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ท่าน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ท่าน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า