“บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจากอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา มาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” โดยมีคุณถาวร คงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และวิศวกร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม จ.ฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและได้เห็นขบวนการผลิตที่แท้จริง คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเกิดความคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง หรือพัฒนาองค์กรที่จะทำงานต่อไปในอนาคต​…