บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิต / จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ …ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม จ.ฉะเชิงเทรา…