วันที่ 24 มิถุนายน 2561 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 37 ปี โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี พร้อมทั้งได้สวมเสื้อเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี และคุณดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้กับพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัท ครบ 20 ปี และ 10 ปี

“37 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ บริษัทได้ผ่านการพัฒนาและได้รับมาตรฐานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศมาแล้วทั้งสิ้น จนเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและราชการ บริษัทฯยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง…. ด้วยปัจจัย 3 อย่าง คือ

พนักงาน   ต้องรักษาคุณภาพและความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนให้กับตัวเอง โดยใช้

# ฺเครื่องจักร  # เทคโนโลยี ฺทดแทนแรงงาน พนักงานที่ออกไป ทั้งนี้เพื่อผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทั้งด้านหม้อแปลงไฟฟ้า และโซล่าเซลล์….”

โดยบทสรุปสุดท้ายการให้โอวาทของประธานคณะที่ปรึกษา “ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมือ ร่วมใจ  สร้างให้เอกรัฐแข็งแกร่งมาจนถึงวันนี้ ขอบคุณผู้ร่วมงานรุ่นแรก 22 ท่าน ซึ่งบางท่านได้เสียชีวิตไป บางท่านก็เกษียณไปแล้ว และขอขอบคุณทุกๆ รุ่นที่เข้ามาทดแทนรุ่นที่จากไป…..”