คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ท่านประธานคณะที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีคุณโฉมพิชา น้อยใจบุญ ผู้จัดการโรงงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานบางปะกง
👉จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในอนาคตต่อไป
#เอกรัฐตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถาบัน จึงเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นเข้าเยี่ยมชมในทุกๆปี ด้วยแต่ละสถาบันต่างชื่นชมในผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า