บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมกิจการ โดย กรรมการผู้จัดการ คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติต้อนรับ และนำชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เกิดความไว้วางใจ ในการบริหารงานของกิจการ AKR