บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย พร้อมให้บริการหลังการขาย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการให้บริการที่รวดเร็ว ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในโอกาสที่ “เอกรัฐ” ครบรอบปีที่ 42 ที่ได้ก่อตั้งบริษัทฯ จึงได้เพิ่มศูนย์บริการและขาย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์ที่ 12

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

ตั้งอยู่เลขที่ 39/10 ซอยชยางกรู 42 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-429-436 โทรสาร. 045-429-437
e-mail : ubon@ekarat.co.th
facebook page : หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัทเอกรัฐวิศวกรรม ศูนย์อุบลราชธานี
website : ekarat.co.th