บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน ให้กับวัดสายชล ณ รังสี (วัดแหลมบน) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณสมพงค์ รอบโลก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นตัวแทนในนามบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ถวายสังฆทานในครั้งนี้…