บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) –AKR ได้รับการรับรองฉลากเขียวปี 2565-2566 โดยคุณสมพงค์ รอบโลก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียวปี 2565-2566 จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้อง Richmond Ballroom 3 ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566