บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ, คุณหรรษา บูรณจันทร์ เลขานุการบริษัท และคณะ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ” ให้แก่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีนายภูริวัจน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมรับมอบอุปกรณ์..