บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง ที่ท่านเจ้าคุณอลงกต  เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับนิมนต์จากคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน)  #ขออานิสงส์ผลบุญจงบังเกิดแด่ผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน