บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ โดยท่านเจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รับนิมนต์จากคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) เป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง  #ขออานิสงส์ผลบุญจงบังเกิดแด่ผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน