บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย..และสนับสนุนสิ่งของอันจำเป็น ในการทำงานอย่างเสียสละ
ของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รพ.ยะลา, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ป่าตอง, รพ.ถลาง, รพ.บันนังสตา โดยดำเนินการจัดส่ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอร์ทำความสะอาดพื้นผิวและเครื่องใช้ ฯลฯ