บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินงานการส่งเสริมฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ในปี 2566 ทั้งด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน และลดก๊าซเรือนกระจก
          โดยนายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า พร้อมด้วยนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานผู้ประกอบการกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี