วันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 39 ปี โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี พร้อมทั้งได้สวมเสื้อเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี และคุณดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้กับพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัท ครบ 20 ปี และ 10 ปี…

โอวาท ” ในสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ก็นับว่าโรงงานของเรายังอยู่ในกลุ่ม 25% ที่ได้รับผลกระทบน้อยมาก แต่ก็อยู่ในความท้าทายของพวกเราที่ยังต้องรักษาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรให้บริษัท เพื่อผลตอบแทนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งส่วนผู้ถือหุ้นและพนักงานเอง  และ ขอบคุณพนักงานทุกๆท่าน ที่ผ่านมาได้ร่วมมือทำงานกันอย่างเต็มที่ ให้บริษัทมีความเจริญเติบโต มั่นคง มาถึงวันนี้ และขณะเดียวกันนับจากนี้ บริษัท ก็มีนโยบายในการใช้เครื่องจักรมาทดแทนกำลังคนที่เกษียณไป ระบบการจัดการ จะให้ระบบ IT เป็นตัวสนับสนุนให้มากขึ้น เป็นการลดต้นทุนขององค์กร เพราะสุดท้ายแล้วก็เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของพนักงานทุกคนที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น”