previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์ปู ปลา กุ้ง เพิ่มความสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกง ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น...

Learning center

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้ส่งทีมวิศวกรโดย คุณสุรศักดิ์ วชิราภากร ผู้จัดการอาวุโสสายงานขายงานบริการ พร้อมทีมวิศวกรและเทคนิคงานบริการ ไปบรรยายเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดสอบน้ำมันด้วยเครื่อง DGA ให้แก่ทีมวิศวกร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังกาซเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการแชร์ความรู้ร่วมกันในการจัดทำ knowledge...

โครงการ-ปันรักสู่น้อง

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและชุดนักเรียน รองเท้า ส่วนหนึ่งให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าคาน ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  #โครงการปันรักสู่น้อง  ...

ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง ที่ท่านเจ้าคุณอลงกต  เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับนิมนต์จากคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ...

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับกดล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ที่อยู่รอบโรงงาน เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคคลากรได้นำไปใช้เพื่อความสะดวก และลดการใช้มือสัมผัสเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ...

ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 (รอบ2)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย..และสนับสนุนสิ่งของอันจำเป็น ในการทำงานอย่างเสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ตั้งของบริษัทฯ รพ.บางปะกง และรพ.บ้านโพธิ์ โดยดำเนินการจัดส่ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอร์ทำความสะอาดพื้นผิวและเครื่องใช้...

ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย..และสนับสนุนสิ่งของอันจำเป็น ในการทำงานอย่างเสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รพ.ยะลา, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ป่าตอง, รพ.ถลาง, รพ.บันนังสตา โดยดำเนินการจัดส่ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ...

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

"บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้รับเกียรติจากอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา มาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้า "เอกรัฐ" โดยมีคุณถาวร คงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และวิศวกร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม จ.ฉะเชิงเทรา ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและได้เห็นขบวนการผลิตที่แท้จริง...

โครงการ “นำแสงสว่างสู่ชุมชนและแห่งธรรมมะ”

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในสถานปฏิบัติวิปัสสนาอนัตตปัพพตะราม (รักไทย)...

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิต / จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ...ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม...