Banner
Banner
Banner
Banner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนน้ำดื่ม

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมสนับสนุนเงินสดและน้ำดื่มให้งานคืนสู่เหย้า ของโรงเรียน เซนต์โยเซฟ บางนา โดยมีผศ. ดร. วิธัญญา วัณโณ และทีมคณะคุณครู ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากตัวแทนบริษัทฯ คุณฑิมพิกา ชื่นประดิษฐ หัวหน้าแผนกการตลาด...

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) – AKR เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 50,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 20,000 ตัว ซึ่งโครงการนี้นอกจากการได้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนกับองค์กรในท้องถิ่นแล้ว...

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR  คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ, คุณหรรษา บูรณจันทร์ เลขานุการบริษัท และคณะ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ” ให้แก่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีนายภูริวัจน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และบุคลากรโรงพยาบาล...

ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ โดยท่านเจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รับนิมนต์จากคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) เป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง...

โครงการบริจาคเพื่อการศึกษา

  สืบเนื่องจากที่มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ยกระดับโรงเรียนผาณิตวิทยาที่กำลังจะถูกยุบเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำการเรียนการสอนต่อไปได้ ให้เป็นศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา เพื่อผลิตนักเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สนใจด้านวิศวกรรม...

อบรมด้านสิ่งแวดล้อม

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้มีการรักษามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสังคม โดยการส่งบุคคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมโครงการ “การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเกษตร ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเนื้อหาหลักสูร ได้มีการต่อกิ่งมะนาว...

โครงการ-ปันรักสู่น้อง

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายในประเทศ กว่า 41 ปี ได้ร่วมสนับสนุน โครงการ "ช้างน้อยชมเมือง" ของทางมูลนิธิสหชาติร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “กองทุนรักคุณเท่าช้าง” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชายแดน ให้เด็กๆ...

โครงการ – ปันรักสู่น้อง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ผู้ก่อตั้งบริษัทและประธานที่ปรึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้บุกเบิกหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายในประเทศ กว่า 41 ปี ให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์การเรียนรู้โซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย...

ร่วมทำบุญ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน ให้กับวัดสายชล ณ รังสี (วัดแหลมบน) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณสมพงค์ รอบโลก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นตัวแทนในนามบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)...

โครงการ “นำแสงสว่างสู่ชุมชนและแห่งธรรมมะ”

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์ จำนวน 17 แผง ให้สำนักปฎิบัติสระถ้ำมรกต รอยพระพุทธบาท เขาดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำหรับการสนับสนุนการปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์และใช้ประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชน "ที่ใดมีสายไฟฟ้า...ที่นั่นมีหม้อแปลงเอกรัฐ"......