พื้นที่ โทร โทรสาร e-mail
0 สำนักงานใหญ่ (ขายในประเทศ) 02-719-8777 02-719-8760 sittichai@ekarat.co.th
0 กรุงเทพมหานคร 02-393-0437 , 02-746-3840-1 02-398-2903 bangkok@ekarat.co.th
0 ฉะเชิงเทรา 038-530-213 038-530-214 jakapong@ekarat.co.th
0 นครปฐม 034-244-045-6 034-244-047 nakhonpathom@ekarat.co.th
0 อยุธยา 035-345-078 035-345-020 ayutthaya@ekarat.co.th
0 พิษณุโลก 055-304-778 055-304-779 kittiwich@ekarat.co.th
0 เชียงใหม่ 053-128-039 053-128-040 chiangmai@ekarat.co.th
0 ขอนแก่น 043-465-276 043-465-277 nikhom@ekarat.co.th
0 นครราชสีมา 044-277-279 044-277-050 sanyamoo@ekarat.co.th
0 อุบลราชธานี 045-429-436 045-429-437 ubon@ekarat.co.th
0 สุราษฎร์ธานี 077-295-488 077-295-489 suratthani@ekarat.co.th
0 สงขลา 074-250-648 074-250-649 songkhla@ekarat.co.th
0 ภูเก็ต 076-307-570 076-307-571 phuket@ekarat.co.th