Banner
Banner
Banner
Banner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Dry Type Cast Resin Transformer

          หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับงานติดตั้งภายในอาคารคือ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งแบบ Dry Type Cast Resin เนื่องจากสาร Resin และส่วนผสมที่ใช้หล่อหุ้มขดลวดนั้นมีคุณสมบัติคงทนต่อไฟไหม้ได้ดี

          “เอกรัฐ” เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายแรกของประเทศไทยที่สามารถประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast Resin ได้ โดยความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมจาก ผู้ผลิตในทวีปยุโรป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532

          หม้อแปลงไฟฟ้า Dry Type Cast Resin ของเอกรัฐ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ มียอดจำหน่ายและติดตั้งหลายพันเครื่องทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมา

ลักษณะเด่นเฉพาะของหม้อแปลง Dry Type Cast Resin ที่ทำให้เอกรัฐเป็นหนึ่งในหม้อแปลงที่มีคุณภาพสูงที่สุดเป็นดังนี้

ลักษณะเด่นเฉพาะของหม้อแปลง Dry Type Cast Resin ที่ทำให้เอกรัฐ

เป็นหนึ่งในหม้อแปลงที่มีคุณภาพสูงที่สุดเป็นดังนี้

Contact Sales

Download Catalog

ขดลวดแรงสูง (High Voltage Winding)

ใช้ตัวนำเป็นอลูมิเนียมแผ่นบางห่อหุ้มด้วยฉนวน Class F ที่ทำด้วย Resin with glass fibre reinforced ซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุทั้งสองใกล้เคียงกันมากที่สุด Coils จะไม่มีโอกาส Crack หรือแตกร้าว อันเกิดจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูงๆ Glass-fibre ใน resin มีคุณสมบัติทำให้ขดลวดคงทนต่อ mechanical strength ได้ดี

กระบวนการหล่อ Resin ภายใต้สูญญากาศ ที่นอกจากการหล่อชุด Coil จะกระทำในสภาวะสูญญากาศแล้ว ทั้งกระบวนการของการเตรียมเรซินเหลว ล้วนกระทำในสภาวะสูญญากาศ โดยมีโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ สภาพ Vacuum และส่วนผสมอย่างละเอียด ทำให้ขดลวดแรงสูง ปราศจากฟองอากาศหรือโพรงอากาศ VOID-FREE)

การพันขดลวดแรงสูง ใช้เทคนิคที่เป็น knowhow เฉพาะการหล่อขดลวดจึงสามารถทำให้ทนทานต่อการใช้งานในพื้นที่ทุกสภาวะ และสามารถระบายความร้อนได้ดีอีกด้วย

ขดลวดแรงต่ำ (Low Voltage Winding)

          ขดลวดด้านแรงต่ำเลือกใช้ Aluminium Foil (อลูมิเนียมแผ่น) และห่อหุ้มด้วยฉนวน Resin (Class F) คุณสมบัติเด่นของขดลวดที่ใช้ Alumimium Foil คือ ทนทานต่อกระแสกระชาก และกระแสลัดวงจร ทั้งนี้ตัวนำที่เป็นแผ่นสามารถกระจายกระแสได้ดีกว่า (กระแสสลับจะวิ่งที่ผิวตัวนำ) และจะสามารถรักษาสมดุลของแรงอันเกิดจากขดลวดแรงสูง ทำให้แรงในแนวแกน (Axial Force) จะถูกหักล้างให้เป็นศูนย์ตลอดเวลาแม้ในสภาวะลัดวงจร การใช้ Aluminium Foil จึงทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าคงทนต่อ Short circuit ได้ดีที่สุด

          ขดลวดแรงต่ำ จะถูกเคลือบผิวด้วยการจุ่มใน Epoxy Resin ภายในภาวะสูญญากาศ ทำให้ขดลวดคงทนต่อแรงในแนวรัศมี (Radial Force) อันเกิดจากกระแสลัดวงจร

หม้อแปลงไฟฟ้า Dry Type Cast Resin ประกอบโดย “เอกรัฐ”

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า จัดจำหน่ายและบริการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast Resin ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนกระทั่งปัจจุบัน มีหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ติดตั้งใช้งานแล้วนับพันเครื่อง

          “เอกรัฐ” ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด (ไม่ใช่บริษัท Trader) เราจึงมีศักยภาพสูงและมีความพร้อมที่สุดในการบริการ การเปลี่ยน หรือซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบ มีหม้อแปลงสำรองทั้งชนิดน้ำมันและ Dry Type มากกว่า 100 เครื่อง ให้เลือกใช้ในยามฉุกเฉิน

          ด้วยศูนย์บริการหม้อแปลงไฟฟ้าของเอกรัฐกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ครอบคลุมการบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงการบริการ 24 ชั่วโมง รองรับเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา

ตารางสเปค