บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจากอาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง มาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” โดยมีคุณจำเนียร ในทอง ผู้จัดการฝ่ายผลิต และวิศวกร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม จ.ฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและได้เห็นขบวนการผลิตที่แท้จริง คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเกิดความคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง หรือพัฒนาองค์กรที่จะทำงานต่อไปในอนาคต​…