previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Hermetically Sealed Fully Oil Filled 

          น้ำมันหม้อแปลง เมื่อสัมผัสกับความชื้นในอากาศจะทำให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันลดลง หม้อแปลงจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย

          น้ำมันหม้อแปลง เมื่อสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกิริยาเคมี หรือเกิดการ อ๊อกซิเดชั่น กลายเป็นกรดเข้าไปกัดกร่อนฉนวนภายในหม้อแปลง มีผลให้อายุหม้อแปลงสั้นลง

          เมื่อเราสามารถปิดผนึกตัวถังหม้อแปลงได้ จะป้องกันความชื้นและออกซิเจนได้ 100% นี่คือที่มาของหม้อแปลงชนิด Hermetically Sealed Fully Oil Filled

          เมื่อหม้อแปลงแบบปิดผนึกจ่ายกระแสให้โหลด ความร้อนในหม้อแปลงเพิ่มขึ้น น้ำมันในหม้อแปลงมีปริมาตรเพิ่มขึ้น แต่แทนที่ความดันในตัวถังจะเพิ่มขึ้นตามที่เราเข้าใจ กลับไม่มีการเพิ่มขึ้นของความดันในตัวถังเลย นั่นเป็นเพราะตัวถังของหม้อแปลงชนิดนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ มันจะทำตัวคล้ายกับลูกโป่งคือเมื่อเพิ่มปริมาตรเข้าไปด้วยการเป่าลม ลูกโป่งจะพองตัวขึ้นปริมาตรภายในเพิ่มขึ้นทำให้ความดันในลูกโป่งคงที่

          หม้อแปลงแบบ Hermetically Sealed Fully Oil Filled จะมีน้ำมันเติมเต็มตัวถัง ทำให้มีน้ำมันคอยระบายความร้อนให้กับ Bushing และประเก็นบริเวณฝาถังได้ เมื่อปริมาตรของน้ำมันเพิ่มขึ้น ตัวถังหม้อแปลงจะเกิดการพองตัวที่ครีบระบายความร้อนแบบ Corrugated ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ และเมื่อน้ำมันลดปริมาตรลง ครีบ Corrugated ก็จะหุบตัวลง เราเรียกตัวถังแบบนี้ว่าเป็น Elastic Tank เพราะเป็นตัวถังที่มีความยืดหยุ่น การเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาตรภายในหม้อแปลงแบบ Hermetically Sealed ชนิดนี้เราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความดันสูงที่จะเกิดกับตัวถังหม้อแปลง ยกเว้นหม้อแปลงดังกล่าวจะถูกปิดผนึก โดยผู้ไม่มีความรู้เรื่องการผลิตครีบ Corrugated ให้สามารถพองตัวขึ้น-ลงได้อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ

          “เอกรัฐ” เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตหม้อแปลงแบบ Hermetically Sealed Fully Oil Filled ได้เมื่อปี พ.ศ.2533 และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีวิทยาการในการออกแบบหม้อแปลงนี้ โดยได้รับการถ่ายทอดวิชาการหรือ Licence จาก Starkstrom – Geratebau GmbH, (SGB) ประเทศเยอรมัน

ตารางสเปค