previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Conservator Type

          หม้อแปลงชนิดน้ำมันถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 โดยหม้อแปลงแบบน้ำมันชนิดแรกๆ เป็นแบบตัวถังเปิด (Open Type) คือมีช่องทางให้อากาศถ่ายเทเข้า-ออกจากตัวถังได้ตามการเพิ่ม-ลดของปริมาตรน้ำมันจากความร้อนของการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้หม้อแปลงระบบตัวถังเปิดนี้ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั่งกลายมาเป็นแบบที่มีถังน้ำมันสำรองขนาดเล็กบนตัวถังหลัก และติดตั้งสารดูดความชื้น เพื่อป้องกันมิให้ความชื้นจากภายนอกเข้ามาละลายกับน้ำมันหม้อแปลง ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เราเรียกหม้อแปลงชนิดนี้ว่า Conservator Type

          น้ำมันจะเติมเต็มในถังหม้อแปลงหลักและล้นมาถึงถังสำรอง โดยระดับน้ำมันจะอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งของถังสำรอง เมื่อหม้อแปลงจ่ายกระแสเพื่อใช้งาน ขดลวดจะร้อนทำให้น้ำมันร้อนและขยายปริมาตรเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ โดยน้ำมันจะเพิ่มปริมาตรสูงสุดได้ประมาณ 7% ของน้ำมันทั้งหมดที่อยู่ในหม้อแปลง เมื่อระดับน้ำมันเพิ่มขึ้น อากาศบนระดับน้ำมันที่อยู่ในถังสำรองจะถูกดันออกสู่บรรยากาศภายนอก

          เมื่อหม้อแปลงเย็นตัวลง น้ำมันลดปริมาตร ระดับน้ำมันลดลง อากาศภายนอกจึงถูกดูดเข้ามาในถังสำรองเพื่อปรับสมดุลย์ของความดัน การที่หม้อแปลงมีอุณหภูมิลดลงอาจเกิดจากการลดการจ่ายกระแสโหลด หรือการที่อุณหภูมิแวดล้อมลดลงหรือที่สำคัญคือเมื่อหม้อแปลงได้รับความเย็นจากน้ำฝน ขณะที่อากาศถูกดูดเข้าไปจะเอาความชื้นหรือน้ำเข้าไปด้วย เราจึงติดตั้งชุดหม้อกรองอากาศใส่สารดูดความชื้น (Silica gel) เพื่อดูดซับความชื้นซึ่งก็ช่วยหม้อแปลงได้ในระดับหนึ่ง

          หม้อแปลงชนิด Conservator หากต้องการปิดผนึกเพื่อป้องกันความชื้นและอ๊อกซิเจนในอากาศ ก็สามารถทำได้ด้วยการติดตั้งถุง Rubber Bag หรือ Rubber Air Cell หรือ Rubber Diaphragm ภายในถังสำรอง (Conservator Tank) โดยถุงที่ทำด้วยยางนี้จะเป็นตัวกั้นระหว่างน้ำมันกับอากาศ ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นในการให้น้ำมันเพิ่มหรือลดระดับภายในถังสำรองได้ Rubber Bag นี้มักจะนิยมใช้ในหม้อแปลงขนาดใหญ่หรือหม้อแปลงที่มีความสำคัญเนื่องจากมีราคาแพงพอสมควร

ตารางสเปค