Banner
Banner
Banner
Banner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ผลิตภัณฑ์โซล่าร์เซลล์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

          “เอกรัฐ” เป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน และผลึกมัลติคริสตัลไลน์ ขนาดตั้งแต่ 60 W จนถึงขนาด 440 W

 

Model Peak power cells/module Dimension Spc.
EE1040 40W  (Mono) 36 640 x 540 x 30 mm. Download
EE1140 140W (Mono) 36 1481 x 661 x 38 mm. Download
EE2180 180W (Mono) 54 1489 x 978 x 38 mm. Download
EE1190 190W (Mono) 54 1489 x 978 x 38 mm. Download
EE1210 210W (Mono) 54 1489 x 978 x 38 mm. Download
EE1250 250W (Mono) 60 1647 x 978 x 38 mm. Download
EE2250 250W  (Poly) 60 1647 x 978 x 38 mm. Download
EE2320 320W  (Poly) 72 1956 x 992 x 40 mm. Download
EE2340 340 W (Poly) 72 1956 x 992 x 40 mm. Download

 

Contact Sales

Download Catalog

โซล่าร์ฟาร์ม

          “เอกรัฐ” ให้บริการออกแบบและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) หรือเป็นระบบแบบเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าปกติ (Grid Connected/on Grid) เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ โดยมีมิเตอร์คอยควบคุมจำนวนหน่วยของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซล์แสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไปยังระบบสายส่ง

โซล่าร์รูฟท๊อป

          “เอกรัฐ” เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) จากการออกแบบและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและมีบริการหลังการขายยาวนาน

ระบบติดตั้งอิสระ

         “เอกรัฐ” ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งอิสระ (Stand Alone / Off-Grid) ทั้งแบบใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว และแบบสลับแหล่งพลังงาน คือ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ พลังงานลม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เป็นการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปพัฒนาและประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว อาทิ

♦ ชุดไฟฟ้าต้นกำลังสำเร็จรูป (Solar Power Supply) เป็นชุดผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านในชนบทขนาดเล็ก หรือผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่ขนาดเล็ก หรือชุดผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปสำหรับงานภาคสนาม

♦ ชุดโคมไฟส่องสว่าง (Solar Lighting) อาทิ ชุดโคมไฟถนน ชุดโคมไฟสาธารณะ ชุดโคมไฟสัญญาณแบบอเนกประสงค์

♦ ชุดอักษรวิ่งและระบบ Display

♦ ชุดสูบน้ำ (Solar Pumping) ทั้งระบบสูบน้ำลึกหรือสูบน้ำบาดาล ระบบสูบน้ำตื้นหรือสูบน้ำผิวดินท้ั่วไป รวมถึงระบบสูบน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาไปเป็นน้ำตก น้ำพุ

♦ ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางต่างๆ อาทิ กังหันเติมอากาศ เครื่องอัดออกซิเจนสู่น้ำ ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงานของโซล่าร์เซลล์

♠ ออกแบบและให้คำปรึกษา

“เอกรัฐ”

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้  ให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางที่ดีที่สุดตามความต้องการของลูกค้า ในขั้นตอนการออกแบบหลังคาอาคาร และการวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้บริการคำนวณค่าใช้จ่าย และแผนการลงทุน และจะแสดงการออกแบบให้ในรูปแบบ 3 D

♠ ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ

“เอกรัฐ”

เป็นผู้ดำเนินการเรื่องเอกสารในการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด พร้อมดำเนินการจัดส่ง และติดตามจนครบกระบวนการ

♠ การวางแผนการติดตั้ง

“เอกรัฐ”

จะดำเนินการจัดส่งทีมวิศวกรเข้าไปติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน) โดยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลังคาอาคาร ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และตรวจเช็คการทำงานของระบบกระแสไฟฟ้า พร้อมแสดงวิธีการใช้ และควบคุมระบบ

♠ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI

♦ หักภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
♦ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต
♦ ระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี

♠ บริการหลังการขายและการรับประกัน

♦ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ “เอกรัฐ” มีอายุการรับประกันสูงสุดกว่า 25 ปี
♦ “เอกรัฐ” ดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน 2 ปีแรก (ฟรี)

บทความด้านพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร

          พลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy) คือพลังงานที่ผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ในรูปของแสงแดด ที่ประกอบด้วยพลังงานแสงและพลังงานความร้อน ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์จึงมีอยู่สองส่วนด้วยเช่นกัน ก็คือพลังงานแสงและพลังงานความร้อน โดยพลังงานทั้งสองส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานได้สองรูปแบบ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน

           ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยการนำรังสีของดวงอาทิตย์ซึ่งมีพลังงานโฟตอนมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า นอกจากนั้นกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากรังสีของดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้นทันทีที่แผงได้รับพลังงาน และสามารถนำไปใช้ภายในตัวอาคารได้ทันที ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 อย่าง คือ

          1. แผงพลังงานแสงอาทิตย์  ติดตั้งบนหลังคา ภายในแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะมีซิลิคอนอยู่ 2 ชั้นซึ่งมีขั้วตรงข้ามกัน เมื่อแสงอาทิตย์ส่องไปที่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนจะเดินทางจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

          2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  จะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้านี้ให้มีค่าเท่ากับ 240 โวลท์ AC  ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ภายในครัวเรือน

พลังงานแสงอาทิตย์มีความปลอดภัยสูง สามารถไว้วางใจได้ในระยะยาวเนื่องจากอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว(Moving parts) นอกจากนั้นยังเป็นพลังงานสะอาด ที่ไม่มีสารคาร์บอนไดออกไซด์ ควัน หรือมลพิษใดๆ เจือปน ทำให้แผงวงจรหนึ่งชุด สามารถผลิตพลังงานได้ไปอีก 25-30 ปีเป็นอย่างน้อย.

Renewable Energy

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพราะแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น หากเราคำนวณปริมาณของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ตกมายังพื้นผิวโลกในเวลาไม่กี่ชั่วโมง พลังงานที่ได้จะมีปริมาณมากกว่าพลังงานที่มนุษย์บนโลกจะสามารถใช้ให้หมดไปได้ในเวลาหนึ่งปีเสียอีก นอกจากนั้นพลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังไม่ปล่อยก๊าซ หรือมลพิษใด ๆ สู่ชั้นบรรยากาศ ต่างจากพลังงานที่ได้จากถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของคุณในวันนี้จึงเท่ากับคุณเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับอนาคต

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนแล้ว ยังลดความกังวลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในทุกปี  การลงทุนกับพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการลงทุนที่ยั่งยืน มั่นคง ต่างกับการลงทุนชนิดอื่นๆ ที่ต้องใช้ปัจจัยทางการตลาดเป็นตัวผันแปรกำไรและรายได้ ยิ่งไปกว่านั้น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารอีกด้วย