previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

แกนเหล็ก

          แกนเหล็ก ใช้เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กในหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ผลิตจากแผ่นเหล็กซิลิกอนที่มีคุณสมบัติ ตอบสนองต่อเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้สูงสุด เนื่องจากทำให้เส้นแรงเดินทางเป็นเส้นตรงตลอดแนวเนื้อแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการวางตำแหน่งต่อกันของแต่ละชั้นเหลื่อมกันเป็นชั้นๆ (Step-Lap) และด้วยเครื่องจักรที่ทัีนสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมัน ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถตัดเหล็กได้เรียบและรวดเร็ว มีความแม่นยำสูง ทำให้แกนเหล็กมีคุณภาพสม่ำเสมอ และแผ่นเหล็กไม่มีความบอบช้ำ

ผลดีของการเรียงแผ่นเหล็กแบบ Step-Lap

ลดค่าความสูญเสียในแกนเหล็ก (No-Load Loss) ได้มากถึง 15%

ลดค่ากระแสที่ใช้สร้างเส้นแรงแม่เหล็ก (Exciting Current) ได้มากกว่า 50%

ลดระดับเสียงรบกวน (Noise Level) ของหม้อแปลงไฟฟ้าในขณะใช้งานให้ต่ำลง 3-5 dB