Banner
Banner
Banner
Banner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ทักษะและประสบการณ์

          ในกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้องใช้ “แรงงานคน” เป็นปัจจัยหลักในการทำงาน เช่น การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เราจะเห็นว่าต้องใช้ “แรงงานคน” เป็นหลักในทุกขั้นตอนการทำงาน เช่น

♥ งานผลิตตัวถัง 

          ซึ่งมีงานเชื่อมและประกอบชิ้นงานเป็นจำนวนมาก แม้บางส่วนจะสามารถใช้เครื่องจักร หรือ แขนกล ทำการเชื่อมได้ แต่งานส่วนใหญ่ต้องพึ่งพา “คน” ที่ต้องมีทักษะและประสบการณ์ที่สูงจึงจะได้ตัวถังที่มีคุณภาพตามที่กำหนด

♥ งานผลิตเหล็กแกน 

        ถึงจะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการตัดเหล็ก แต่ในขั้นตอนการเรียงเหล็กแต่ละแผ่นให้เข้าที่ การยึดประกอบชุกเหล็กแกนให้เข้ากันได้สนิทและแน่นหนา จำเป็นต้องใช้ “คน” ทำเท่านั้น ดังนั้นหากงานผลิตเหล็กแกนไม่ดี จะทำให้หม้อแปลงเกิดค่าความสูญเสียสูงขึ้น และม่ีระดับเสียงรบกวนที่ดัง

♥ งานทำขดลวด

         การพันลวดแต่ละรอบด้วยแรงดึงสม่ำเสมอ การทำร่องน้ำมันที่ละเอียดอ่อนให้ได้ตามแบบ จนกระทั่งเป็นขดลวดที่มีขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้อง ย่อมต้องอาศัยฝีมือจริงๆ และในบางครั้งผู้ที่มีทักษะสูง ยังสามารถระบุตำหนิหรือรอยถลอกที่ฉนวนเส้นลวด ระหว่างการทำงานได้ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้า 

            ในทางกลับกัน หากทำขดลวดแล้วไม่ได้ขนาดรูปทรงตามแบบ อาจทำให้การประกอบหม้อแปลงแล้วได้ระยะ clearance ไม่พอจะทำให้หม้อแปลงเกิดปัญหาในอนาคตได้

♥ งานประกอบชุดไส้หม้อแปลง

          นับตั้งแต่งานสวมชุดขดลวดในแกนเหล็ก ที่ต้องควบคุมให้ได้ระยะที่ถูกต้องทุกจุด งานยึดจับขดลวดด้วยฉนวนและชุดเหล็ก แคล้มป์ที่ต้องแข็งแรงพอเหมะ งานต่อสายระหว่างชุดขดลวดและยึดจับเส้นลวดที่โยงถึงกันมิให้มีปํญหา หากแม้เกิดลัดวงจรในอนาคต การต่อสายในหม้อแปลง ถ้าไม่ดีแม้เพียงจุดเดียวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงได้ในอนาคต

          ความมีทักษะที่สูงในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะงาน จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้งานที่ผ่านมือตนเองมีความถูกต้อง เรียบร้อยอย่างมีคุณภาพ โอกาสผิดพลาดจึงมีได้น้อย ถึงแม้ว่าจะมีระเบียบขั้นตอนการทำงานละเอียดเพียงใด หากเป็นผู้ปฏิบัติหน้าใหม่ ย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ไม่มากก็น้อย

          ตลอดระยะเวลา 37 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ  มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่มีพนักงานที่จงรักภักดีต่อองค์กรเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นพี่เป็นน้อง จึงปรากฏสิ่งที่บริษัทฯ ผู้ผลิตทุกแห่งต้องการให้เกิดกับองค์กรของตัว คือ มีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้แต่ละท่านมีประสบการณ์ในการทำงานที่สูงด้วย