previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

     ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” มีครีบระบายความร้อนเป็นแบบลอนคลื่น (Corrugate) ใช้วิธีพับแผ่นเหล็กด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมัน การผลิตจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ผ่านการเชื่อมด้วยระบบแขนกล (Robot) การกำจัดสนิมและการเตรียมผิวงานทำโดยเครื่องยิงทราย (Sand Blasting) ก่อนที่จะทำสีกันสนิม แล้วจึงทำสีจริงครั้งที่หนึ่งและสองตามลำดับ กรรมวิธีการผลิตทั้งหมดนี้ ทำให้ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” มีทั้งความสวยงาม คงทน ปราศจากการรั่วซึมใดๆ นอกจากนั้น ตัวถังชนิดนี้ยังเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

คุณสมบัติเด่นของตัวถังแบบ Corrugate

ครีบพับจากแผ่นเหล็กยาว ทำให้เกิดรอยเชื่อมน้อย จึงสามารถป้องกันปัญหารั่วซึมได้ 100%

ครีบ Corrugate สามารถระบายความร้อนได้ตลอดเวลาในทุกจุดของหม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดความร้อนสะสมที่ส่วนบนของขดลวด

ขนาดและน้ำหนักของหม้อแปลงไฟฟ้าลดลง จึงมีความสวยงามและกะทัดรัด

ตัวถังแบบ Corrugate เป็นตัวถังแบบยืดหยุ่น (Elastic Tank) สามารถเพิ่มปริมาตรด้วยตัวเองได้ที่ครีบ Corrugate ขณะใช้งานหนักหรือเมื่อเกิดผิดปกติขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า