previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ข่าวล่าสุด

CSR-DIW Continuous 2564

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ CSR-DIW Continuous 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมีคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ...

หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ”

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพผนวกกับความรอบรู้ในเรื่องโซลาร์เซลล์ ทำให้ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้ผลิตหม้อแปลงสำหรับงานโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร...

ร่วมแสดงความยินดี

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR  ผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดยดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการบริษัท คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณศุภชัย เอกอุ่น...

บริจาค

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR โดยคุณวรพหล แสงเทียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน มอบเงินสนบสนุนกองทุน Covid-19 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์...

ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มความรุนแรงในขณะนี้ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค เงินสนับสนุนสมทบทุน ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสะอ้านเพื่อไปจัดซื้อ จัดทำชุดยังชีพแจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนที่เดือนร้อนจากวิกฤตโควิด...

ครบรอบ 40 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 40 ปี โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30...

โครงการ “นำแสงสว่างสู่ชุมชนและแห่งธรรมมะ”

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์ จำนวน 17 แผง ให้สำนักปฎิบัติสระถ้ำมรกต รอยพระพุทธบาท เขาดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำหรับการสนับสนุนการปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์และใช้ประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชน...

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ (High Flow Oxygen) จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่ายโควิด-19 โดยมี คุณวรพหล แสงเทียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ...

บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ให้การสนับสนุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ใน "โครงการสูบน้ำโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ" ณ อำเภอธาตุพนม...

อัพเดทเรื่องราวดีๆ

ทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหว