Banner
Banner
Banner
Banner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวล่าสุด

solar farm Bang Bua Thong

    ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด...

SET AWARD 2023

AKR รับรางวัล SET AWARDS 2023 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  เข้ารับรางวัลเกียรติยศ SET AWARDS 2023 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence โดยมีนายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลยอดเยี่ยม “Best Company...

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 2 – 4 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและการประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ณ โรงงานบางปะกง บริษัท...

Special K-Factor Transformer (K20)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในด้านการออกแบบและวิศวกรรม ให้ดำเนินการผลิตหม้อแปลง Special K-Factor เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ Variable Frequency Drives (VFD)...

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินงานการส่งเสริมฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ในปี 2566 ทั้งด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงเซลล์แสงอาทิตย์...

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ

     บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) – AKR เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 50,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 20,000 ตัว...

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR  คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ, คุณหรรษา บูรณจันทร์ เลขานุการบริษัท และคณะ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ” ให้แก่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอหาดสำราญ...

รางวัลฉลากเขียว

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) –AKR ได้รับการรับรองฉลากเขียวปี 2565-2566 โดยคุณสมพงค์ รอบโลก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการรับรองฉลากเขียวปี 2565-2566 จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ...

ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ โดยท่านเจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...

โครงการบริจาคเพื่อการศึกษา

  สืบเนื่องจากที่มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ยกระดับโรงเรียนผาณิตวิทยาที่กำลังจะถูกยุบเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำการเรียนการสอนต่อไปได้...

อัพเดทเรื่องราวดีๆ

ทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหว