บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ CSR-DIW Continuous 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมีคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เข้าร่วมรับรางวัลผ่านระบบ Zoom จากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล…