AKR จับมือ PLANET ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทำธุรกิจติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ร่วมกัน โดยนำคุณสมบัติหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการนำเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) มาใช้สำหรับโครงการ หวังรองรับตลาดรถยนต์ EV ที่กำลังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

นางสาวร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด หรือ AKR บริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันออกแบบพัฒนาและกำหนดข้อกำหนดมาตรฐาน คุณสมบัติหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และนำการใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) มาใช้งานสำหรับโครงการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) โดยคำนึงถึงการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (GREEN ECONOMY) เป็นสำคัญ

นางสาวร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด ทำธุรกิจติดตั้งสถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและรองรับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ที่กำลังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การบริหารจัดการ พลังงานแบบ Real Time เพื่อเป็นการลดและใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิธิภาพ เป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทในฐานะเป็นผู้นำด้านธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความร่วมมือกับ PLANET ที่เชียวชาญด้าน IoT Platform และเทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศให้เติบโตขึ้น…