ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

        บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ...