บริจาค

บริจาค

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR โดยคุณวรพหล แสงเทียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน มอบเงินสนบสนุนกองทุน Covid-19 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์...
ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มความรุนแรงในขณะนี้ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค เงินสนับสนุนสมทบทุน ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสะอ้านเพื่อไปจัดซื้อ...